Asociación Centro Gallego de Río Gallegos

  • Presidente: D. José Corbacho
  • Secretaria: Dª Inés Díaz
  • Tesoureiro: Dª Mirta Tanarro
  • Vogais: D. Benito Díaz