Asociación Centro Gallego de Río Gallegos

Segundo os estatutos, esta asociación é de carácter mutualista e ten como obxectivos:

  • Fomentar a axuda recíproca entre os seus membros.
  • Outorgar subsidios por casamento, nacemento, falecemento ou calquera outro evento que se determine.
  • Proporcionar servizos de asistencia médica integral, farmacéutica, recreación, turística, cultural e outros compatibles co desenvolvemento físico e espiritual dos seus asociados.
  • Axudar aos socios que o necesiten na adquisición da vivenda.

Actualmente os obxectivos céntranse en levar adiante os ideais e cultura de Galicia, difundir e dar a coñecer o seu arte, a literatura, historia, tecnoloxía, etc.